Eerste huis kopen – Privacybeleid

De door jou verstrekte persoonlijke gegevens in verband informatieaanvragen
zullen niet aan derden verstrekt worden.

Deze voorwaarden gelden onverminderd voor de begeleiding door de betrokken aankoopmakelaar en de juiste en correcte afwikkeling daarvan.

Te dezer zake wordt geen enkele aansprakelijkheid van www.eerste-huis-kopen.nl en de samenstellers aanvaard.

Bij klachten over de afwikkeling van de aankoopbegeleiding stellen we het echter op prijs dat je ons daarvan op de hoogte stelt zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren.