Executieveiling woningen

 

Executieveiling woningen

 

Op 1 januari 2015 is er een nieuwe wet met betrekking tot executieveilingen in werking getreden. Dit heeft er onder andere mee te maken dat er de afgelopen jaren steeds meer woningen gedwongen moesten worden verkocht door de bank, ten gevolge van het toenemend aantal problemen voor het betalen van de hypotheek.

Het doel van de wet is om meer particulieren mee te laten bieden op de veiling, waar deze nu vooral nog wordt gedomineerd door handelaren waardoor de woning ver onder de marktwaarde wordt verkocht. Vaak durven particulieren niet op de veiling te kopen door de risico’s die erbij komen kijken en de hoge kosten die het veilen met zich mee brengt. Als er een hogere opbrengst wordt gegenereerd is dit beter voor de geldverstrekker en blijven woningbezitters met een minder hoge restschuld achter.

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

  • Internetveilen: Een belangrijke verbetering is dat bieden via internet mogelijk wordt. Verwacht wordt dat de drempel om mee te bieden daardoor een stuk lager wordt.
  • Kostenreductie: Slechts bepaalde kosten mogen bij het veilen van een woning aan de kopende partij in rekening worden gebracht.
  • Risico overgang: Het risico van het object pas op de koper over nadat deze eigenaar is geworden. Vroeger ging dit risico al bij gunning over op de kopende partij
  • Bezichtigen: Vroeger was het niet altijd mogelijk om de woning te bezichtigen. In de nieuwe wet wordt medewerking aan bezichtiging verplicht gesteld.

Onderhandse verkoop voorafgaand aan de executieverkoop
Voorheen kon alleen een bank of een eigenaar een verzoek doen om het pand onderhands (normale koop-verkoopsituatie) te verkopen. Vaak levert dat een hogere opbrengst op dan executoir veilen. In het nieuwe wetsvoorstel staat dat voortaan ook een beslaglegger zo’n verzoek kan doen.

Verlenging ontruimingstermijn bij huisveiling
Er gold een maximale termijn van drie maanden voor het vinden van vervangende woonruimte. De rechter dient voortaan een belangenafweging te maken en de belangen van de hypotheekhouder, de hypotheekgever, de koper en de huurder tegen elkaar af te wegen. In bepaalde situaties (bijvoorbeeld voor een huurder met kinderen) kan deze belangenafweging met zich brengen dat een langere ontruimingstermijn dan de voorgestelde drie maanden redelijk is. Dit amendement stelt daarom de ontruimingstermijn op maximaal zes maanden.

Wel is het erg verstandig een aankoopmakelaar in te schakelen die verstand heeft van dit ingewikkelde proces, zodat je goed beslagen ten ijs komt.

 

Goedkoop een executieverkoop woning kopen?
Vergeet Funda en de verkopend makelaar, het kopen van een huis op de veiling kan je veel geld besparen. ‘Executieveiling woningen’,iedereen heeft er misschien wel eens van gehoord maar wat is het nu precies? Het is een veiling waar je een hoop geld kan verdienen, een openbare aangelegenheid waar mannen in pak komen maar waar ook de groenteboer op de hoek gewoon welkom is. Wel is het verstandig een aankoopmakelaar in te schakelen die verstand heeft van dit ingewikkelde proces zodat je goed beslagen ten ijs komt.

 

Voorafgaand aan de veiling (vrijwillig) verkopen
Met het alsmaar groeiend aantal gedwongen woning verkopen probeert de bank steeds vaker om de woning vrijwillig (openbaar) te verkopen bij een betalingsachterstand. Hierbij moet de huidig eigenaar wel bereidwillig zijn, want de bank kan hem daartoe (nog) niet verplichten. Dit resulteert vaak in aantrekkelijk geprijsde woningen op internet, waar ook nog vaak een hoop afkan met de juiste onderhandelingen. Hier worden woningen ook vaak vrijwillig geveild.

Wat veel mensen niet weten: Op het moment dat de veiling is aangekondigd, heeft een ieder de mogelijkheid om vóór de veiling een onherroepelijk bod te doen. Lees meer… (tezamen met het aantonen van zijn betalingsmogelijkheden) . Vaak is dit best verstandig te proberen omdat nu meestal minder hoge bedragen geboden worden dan op de openbare veilingdag. De bank beslist uiteindelijk of het geboden bedrag voldoende vindt. Daarbij proberen ze tevens in te schatten of er op de veiling wel echt meer geboden zal gaan worden als ze tekort komen. Maar stel dat iemand maar een hypotheek heeft van 20.000 euro op de onderhavige woning, dan zal de bank hoogstwaarschijnlijk toestemmen en heb jij een koopje welke je op de veiling zelf niet zal kunnen bemachtigen. Er gaat ook een separate taxatie aan vooraf maar indien de bank het accepteert zullen ze de ‘koop’ nog wel moeten voorleggen aan de rechtbank.

Tip: De hoogte van de hypothecaire inschrijving is eenvoudig op te vragen voor een aankoopmakelaar.

De huidig eigenaar krijgt de biedingen welke ook naar de rechtbank gaan onder ogen, maar kan hier geen invloed meer op uitoefenen. Indien het geboden bedrag wordt geaccepteerd door de geldverstrekker, zal dit later verplicht worden behandeld voor de rechtbank. Deze zal partijen horen en nagenoeg altijd zal deze besluiten de koop doorgang te laten vinden. Met de nieuwe Grosse kan de koper het gekochte huis betreden. Maar staat de woning niet leeg? Als de woning nog bewoond is zal de rechter een korte termijn geven waarbinnen de voormalig eigenaar de woning moet ontruimen. Is de woning verhuurd, dan wordt naar omstandigheden een redelijke termijn gegeven waarbinnen de huurder de woning zal moet verlaten. Vraag meer informatie aan bij een gespecialiseerd aankoopmakelaar in die je No cure- No pay kan assisteren.

 

Voorkom rampzalige fouten met ons E-book voor slechts € 9,95

De makkelijkste manier alles te ontdekken in het koopproces van A tot Z
✔ Heldere antwoorden op de 100 meest gestelde vragen
✔ 10 geheimen die je moet kennen voor de 1e bezichtiging
✔ Leer wat starters verkeerd doen en maak er zelf eenvoudig een succes van

eerste-huis-kopen-ebook

“Deze handleiding heeft ons enorm geholpen en geleerd hoe te handelen in cruciale situaties. Het was het geld zeker waard”
Joyce & Ricardo uit Amsterdam

Meer dan 1000+ maal gedownload!

Ontdek o.a. hoe jij wel de bodemprijs bereikt!

* Verplicht veld

betaalmethodes
Bekijk voorbeelden van een aantal antwoorden…

 

Executieveiling huizen moet aantrekkelijker
De verschillende veilinghuizen en banken zijn het erover eens dat het veilen van woningen transparanter moet worden. Dan met name voor meer particulieren toegankelijk gemaakt met behulp van assisterende aankoopmakelaars. Want hoe meer kopers, hoe hoger de geboden prijzen uiteindelijk zullen zijn. Dit is een voordeel voor de voormalig eigenaren omdat zij met minder restschuld blijven zitten en voor banken omdat zij minder verlies lijden.

Vaak worden er onderlinge afspraken gemaakt tussen beleggers en kopen zijn met bijvoorbeeld 20 man tegelijk 1 huis. Dat gaat zo door tot het overgrote deel is gekocht. De ‘mythe’ dat andere kopers onder druk worden gezet en zelfs bedreigd door de gevestigde groep beleggers is mijns inziens echt onzin. De Nederlandse Vereniging voor Banken kijkt al langer naar een oplossing en staat hiervoor open, indien zich een goed idee aanboort.

De financiering die vooraf geregeld moet worden is vaak een lastig probleem. De aankoopmakelaar weet vaak hoe hij deze toezegging van de bank moet verkrijgen. Omdat je koopt zonder enig voorbehoud, wil een geldverstrekker weten dat de begeleiding professioneel is en je geen kat in de zak koopt.

 

Nadeel woningveiling
Als je een aankoopmakelaar hebt ingeschakeld weet je wel dat het juridisch goed zit. Je koopt dan bijvoorbeeld geen woning op vervuilde grond, waar je dan verantwoordelijk voor bent. Ik kan nog een lang verhaal ophangen van wat een makelaar allemaal voor je uitzoekt en kan betekenen maar daar is dit artikel niet voor bedoeld.

Wat daarnaast een groot nadeel is, je kan de woning niet bezichtigen van binnen. Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met de badkamer en keuken? Haalt de voormalig eigenaar niet de ketel weg of slaat hij alles uit frustratie kort en klein? Oftewel, voor welke kosten kom je te staan of heb je een gelukje en is alles in perfecte staat. Daarom is het verstandig te proberen met de eigenaar te gaan praten en vaak weten buren ook veel te vertellen over de woning. Als je het op deze manier aanpakt heb je vaak een enorme voorsprong op de beleggers omdat zij over het algemeen niet zover gaan en jij deze voorkennis nu wel hebt. Zeker als je voor de veiling uit wilt bieden is dit een goede zet.

Veel mensen zeggen dat het ‘samenspannen van beleggers’ om de prijs te drukken een nadeel is. Dat klopt, maar juist niet voor jou als potentiële koper, want hoe minder bieders hoe beter voor de uiteindelijke laagste prijs.

Tip: Laat ook niet blijken dat je voor 1 bepaald huis komt want de man naast je zal de inzet opdrijven en strijkt zo de 1% inzetpremie op.

 

Waarom met aankoopmakelaar?
Deze kost gemiddeld 1.5% van de aankoopsom maar een veilingaankoop scheelt je vaak gemiddeld 20-30% dus een uitstekende investering. Naast het feit dat het je aanzienlijk in tijd scheelt kan deze expert je exact vertellen welke juridische bepalingen er van kracht zijn en waar je precies op moet letten. En weet je bijvoorbeeld wel of je 2.000 of juist 6.000 boven het eerste gekochte bedrag moet ‘mijnen’ * om kans te maken? Dit hang namelijk van de woning af, maar is ook gebaseerd op een stukje ervaring van een gespecialiseerd aankoopmakelaar, en je wilt ook niet teveel ‘erboven’ geven. Mag je ‘mijn’ roepen als het gehele bedrag nog niet is uitgesproken en is het bijvoorbeeld verstandig om op 4.100 euro in plaats van 4.000 euro erboven te kopen om anderen voor te zijn?

Mijn advies is ook om bij de inzet niet mee te bieden, want je moet daarna nog een keer. Bied je van 100.000 1 maal erboven dan zit je op 102.000 euro en als er dan iemand meer biedt zal dit 104.000 euro worden. Dit kost je dus al 4.000 euro door mee te doen aan de inzet als het tegen zit en je niet de laatste bent die biedt. Beleggers herkennen een nieuw gezicht vaak eenvoudig en weten dat jij dat huis wil hebben. Kassa!

Een aankoopmakelaar zal de financieringsmogelijkheden vooraf goed in kaart proberen te brengen en documenten verzorgen zodat je ontvankelijk wordt verklaard door de notaris voor het bankje.
Verder is het belangrijk om met de huidig eigenaar in contact te komen zodat deze jou van zoveel mogelijk aanvullende informatie kan voor zien.

* Mijnen= aankopen door hardop ‘mijn’ te roepen en tegelijkertijd je hand op te steken.

 

Procedure executieveiling woningen particulier
De veiling begint met het eerste huis uit het ‘groene boekje’. Er wordt in het kort verteld wat er geveild wordt en je krijgt de kans om specifieke vragen te stellen. Het start met het bieden bij opbod, waarbij de hoogste bieder bij koop naar voren komt om te tekenen bij de notaris. Als hij niet de hoogste bieder is bij afslag krijgt deze 1e koper 1% van het geboden bedrag als bonus uitgekeerd (= inzetpremie). Wordt er daarboven niet gekocht dan ‘blijft zijn bod hangen’ en is hij gehouden de woning te moeten aankopen. Direct daarna volgt de afslag; de veilingmeester gaat een flink stuk boven het aanvankelijke geboden bedrag zitten en telt in steeds kleiner wordende bedragen af naar beneden. Tot je hard ‘mijn!’ hoort roepen! Vraag me niet waarom, maar hier lijkt het altijd weer een wedstrijd wie het hardst kan roepen. Bravoer alom!

 

Executieveiling huis aanbod / veiling huizen te koop
Een landelijk aanbod per regioveiling kan je raadplegen op Vendu notarishuis.

Er wordt meestal geveild volgens de algemene voorwaarden, maar soms zijn er bijzondere voorwaarden van kracht. Raadpleeg hier de algemene veilingvoorwaarden 2006.

 

Executieveiling huizen prijzen
Een groot voordeel van het kopen van een woning op een veiling is dat deze doorgaans 20% tot 30% onder de werkelijke waarde verkocht worden. Maar ook koopjes van maarliefst 50% onder de vrije verkoopwaarde zijn er te vinden als je je niet beperkt tot 1 woning. Daarbij is het wel belangrijk dat een makelaar alle woningen bezoekt en taxeert zodat je exact weet waar die koopjes liggen.

 

Executieveiling woningen Rotterdam/ Veiling huizen Kipstraat
Indien je interesse hebt in het kopen van een veilinghuis welke in Zuid Holland geveild wordt, kunnen wij jou uitstekend van dienst zijn.

 

Bank biedt ook zelf mee
Ik sprak zojuist al even over de inzetpremie. Maar niet alleen beleggers drijven de prijs op. De bank biedt vaak zelf ook mee, waarbij ook zij het risico lopen dat ‘het bod blijft hangen’*. Maar als dat het geval is mogen zij daarna wel de woning onderhands verkopen en krijgen ze een hogere prijs op Funda. Het ‘mannetje van de bank’ herken je vaak niet omdat hij een goede bekende is van de beleggers en er volledig tussen opgaat. Hier is de scheidslijn tussen het ‘gunnen’ en ‘kennen’ soms erg te dun te noemen. Met het nieuwe biedmogelijkheid via internet biedt de makelaar van de NHG of geldverstrekker doorgaans via de computer op zijn schoot.

* ‘het bod blijft hangen’: Er wordt niet meer geboden bij de 2e afslag dan degene die de 1e inzet heeft gedaan en deze wordt de koper van het onroerend goed.

 

Executieveiling huizen gegund
Meestal krijg je een aantal dagen nadat je de woning voor het hoogste bedrag hebt gekocht te horen of de woning door de bank is gegund. In 9 van de 10 gevallen zal dit positief uitpakken en kan je met de akte van eigendom de woning betreden.

 

Koop breekt geen huur
Maar blijkt de woning verhuurd en het huurcontract aangegaan vóór het vestigen van de hypotheek? Dan geniet de bewoner huurbescherming en koop je een woning waarbij je de huurders niet (zomaar) op straat mag zetten. Wat rest is het doen van een financieel voorstel om ze te bewegen om elders te gaan wonen, maar doorverhuren kan natuurlijk ook. Let hier goed op want dit is (zelfs) voor (professionele) kopers het grootste probleem, welke niet altijd even goed is in te schatten.

Is de woning niet verhuurd en geeft de eigenaar/ bewoner niet thuis? Dan kan de woning met behulp van politie en de deurwaarde worden betreden, waarbij de inboedel dient te worden opgeslapen op kosten van de veilingkoper. Helaas zijn de kosten voor ontruiming en opslag van deze inboedel voor de veilingkoper.

Wil jij je er toch liever (eerst) zelf in verdiepen? Download veilingvoorwaarden

 

Executieveiling on line
Tegenwoordig is het ook mogelijk om on line mee te bieden. Hierbij dien je je vooraf te registreren, waar een grondige analyse van de financiële gegoedheid van de koper vooraf gaat.

 

Executieveiling huizen Zuid Holland
Vraag hier meer informatie aan over het kopen ‘Executieveiling huizen’ of maak kennis met ons tijdens een vrijblijvend en persoonlijk gesprek!-

 

Als je het op prijs stelt kunnen wij jou aanvullende informatie verstrekken en/of raadpleeg de volgende documenten:
Meest gestelde vragen en antwoorden
Gratis checklist voor een bezichtiging van een huis

 

Vraag hier een gratis woningscan aan

 

Executieveiling woningen

Leave A Comment